Gosontu_oso_Sorgu_NL
Gosorgu (5)

Gezondheidscentrum

Zorg & Hoop

Op de locatie waar voorheen de bar-dancing Satisfaction stond, is na een grondige verbouwing van Kathleen en Ronald, haar vader, op 18-08-’18 Gezondheidscentrum Zorg & Hoop van start gegaan.

Het gezondheidscentrum annex verpleeghuis staat midden in een woonwijk waardoor de zorg voor de met name sociaal zwakkeren laagdrempelig wordt.

Er worden bewoners verpleegd die niet langer voor een medische behandeling opgenomen behoeven te zijn in een ziekenhuis. Men kan hier werken aan verder herstel en/of aanpassing aan de veranderde gezondheidssituatie. Er verblijven ook veel mensen die door ernstige belemmeringen langdurig niet in staat zijn om thuis te verblijven. De beschikbaarheid van onvoldoende mantelzorg of het ontlasten van de mantelzorg kan daarop van invloed zijn.

Het verpleeghuis staat onder leiding van een zorgcoördinator van Stichting ZON en werkt samen met de huisartsenpraktijken in de wijk Zorg en Hoop en Flora. De aanmeldingen lopen via het ministerie van Sociale Zaken maar ook particulieren weten ons te vinden.

Gezondheidscentrum Zorg en Hoop wordt in een straal van 5-10 km omringd door basisscholen, voortgezet onderwijs, Anton de Kom Universiteit, sportfaciliteiten, klein ondernemers, vliegveld Zorg & Hoop, zorgaanbieders en een bruisende hoofdstad.

Gosorgu (4)
Gosorgu (3)
Gosorgu (5)
Gosorgu (1)
Gosorgu (8)
Gosorgu (7)
Gosorgu (6)
Gosorgu (1)

Gezondheidscentrum Zorg & Hoop

Het gezondheidscentrum annex verpleeghuis Zorg & Hoop staat midden in een woonwijk waardoor de zorg voor de met name sociaal zwakkeren laagdrempelig wordt.

Contact

Zorg & Hoop
Kathleen Paal, managing director
Marowijnestraat 51
Paramaribo, Suriname
+597 7532008
kathleen@gosorgu.com
https://www.gosorgu.com/